MENI

22. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

20.10.2015 11:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Razmatranje žalbe na rad policijskog službenika Granične policije BiH, broj: 05/2-50-17-70-43/15 od 17.8.2015., i Izvještaj Granične policije BiH o oizvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2808/15 od 1.10.2015.;
  3. Razmatranje zahtjeva Granične policije BiH, broj: 17-07-34-4-3554/15 od 28.9.2015. (broj PS BiH: 05/2-50-19-1287/15 od 12.10.2015.) za očitovanje Odbora za žalbe građana u vezi sa dopisom građanina J.N.
  4. Tekuća pitanja.NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.