MENI

18. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

29.6.2015. 10:30 сала 2/I

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 16. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Државне агенције за истраге и заштиту:
  a) жалба, број: И-16-08-04-1-319-5/15 од 22.04.2015, и Обавјештење Државне агенције за истраге и заштиту о интерном поступкуи број: И-16-08-04-1-319-15/15 од 28.05.2015,
  b) жалба, број: 05/2-50-17-70-13/15 од 27.02.2015, и Обавјештење Државне агенције за истраге и заштиту о интерном поступку, број: 16-08-34-3-2009-4/15 од 22.05.2015;
  c) жалба, број: 05/2-50-17-70-21/15 од 22.04.2015, и Обавјештење Државне агенције за истраге и заштиту о интерном поступку, број: 16-08-34-3-3950-4/15 од 06.05.2015;
  d) жалба, број: 05/2-50-17-70-22/15 од 22.04.2015, и Обавјештење Државне агенције за истраге и заштиту о интерном поступку, број: 16-08-34-2-7223-9/15 од 26.05.2015;
 3. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба, број: 05/2-50-17-70-14/15 од 04.03.2015, и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-734/15, од 25.05.2015,
  b) жалба, број: 05/2-50-17-70-15/15 од 23.03.2015, и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-1053/15 од 05.06.2015.
 4. Текућа питања:
  a) Закључци Преставничког дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01-50-1-15-11/15 од 13.05.2015,
  b) Закључци Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, број: 02-50-6-16-5/15 од 28.05.2015,
  c) Списак граничних прелаза на којима видео-надзор није у функцији, допис Граничне полиције БиХ, број: 17-05-6-34-7-191-8/15 од 18.05.2015.[1],
  d) обавјештење Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-191/15 од 19.05.2015, у вези са извршењем закључка са 15. сједнице Одбора за жалбе грађана који се односи на предмет Г. О., број: 05/2-50-17-70-4/15.


НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.