MENI

16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

21.3.2002

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Zapisnik 15. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 3. Imenovanje članova za Zajedničku komisiju oba doma Parlamentarne skupštine BiH za postizanje sporazuma o istovjetnom tekstu Zakona o upotrebi i zaštiti znaka Crvenog križa/krsta i naziva društva Crvenog križa/krsta BiH;
 4. Izjašnjavanje Doma naroda o izvještajima Zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju sporazuma o istovjetnom tekstu:
         a.   Zakona o pravobranilaštvu BiH,
         b.   Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH.
 5. Izvještaj Komisije Kolegija Doma naroda o saglasnosti:
  • Sporazuma o saradnji u borbi protiv međunarodnog terorizma, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim supstancama i organizovanog kriminala između Vijeća ministara BiH i Republike Turske;
  • Zahtjev za razmatranje Zakona o prenosu električne energije, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini, po članu 100. Poslovnika Doma naroda;
  • Zahtjev za razmatranje Zakona o administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksi, po članu 100. Poslovnika Doma naroda;
  • Zahtjev za razmatranje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama, po članu 100. Poslovnika Doma naroda;
  • Zahtjev za razmatranje Zakona o sudu BiH po članu 100. Poslovnika Doma naroda;
  • Zahtjev za razmatranje Zakona o Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, po članu 100. Poslovnika Doma naroda;
  • Zahtjev da se Zakon o namjeni i korištenju imovine koju Bosna i Hercegovine dobija po Sporazumu o pitanjima sukcesije bivše SFRJ razmatra po članu 99. Poslovnika Doma naroda;
  • Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci u Bosni i Hercegovini;
 6. Zakon o upravnom postupku - predlagač Vijeće ministara BiH (drugo čitanje);
 7. Zakon o upravi - predlagač Vijeće ministara BiH (prvo čitanje);
 8. Zakon o klasifikaciji opojnih droga, psihotropnih supstanci, prekursora i biljaka - predlagač Vijeće ministara BiH (prvo čitanje);
 9. Zakon o sukobu interesa u ustanovama vlasti u BiH - predlagač Vijeće ministara BiH (prvo čitanje);
 10. Zakon o Agenciji za informacije i zaštitu BiH - predlagač Predsjedništvo BiH (prvo čitanje);
 11. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za period od 22.02.2001 – 14.02.2002.godine - podnosilac Vijeće ministara;
 12. Sporazum o slobodnoj trgovini između BiH i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije - predlagač Predsjedništvo BiH;
 13. Projektno kreditni sporazum između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj - predlagač Predsjedništvo BiH;
 14. Aneks ugovora o određivanju graničnih prelaza između BiH i Republike Hrvatske - predlagač Predsjedništvo BiH;
 15. Rezolucija o politici zdravlja za sve građane BiH - predlagač delegat Ibrahim Spahić;
 16. Rezolucija o smjernicama razvoja agrara u BiH - predlagač delegat Ilija Šimić;
 17. Rezolucija o položaju mladih u BiH - predlagač delegat Ibrahim Spahić;
 18. Rezolucija o regulisanju pravnog statusa institucija nauke i kulture BiH - predlagač delegat Ibrahim Spahić.

 

  

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.