MENI

14. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

17.1.2002

Dnevni red:

 

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Zapisnici sa 10,11,12. i 13. sjednice Doma naroda;
 3. Imenovanje članova za zajedničku komisiju oba doma Parlamentarne skupštine BiH za postizanje sporazuma o istovjetnom tekstu carinske tarife BiH;
 4. Izjašnjavanje o izvještaju zajedničke komisije oba doma o postizanju sporazuma o jedinstvenom tekstu zakona o industrijskom vlasništvu u BiH;
 5. Izjašnajvanje o razmatranju po članu 100. Poslovnika Doma naroda Zakon o namjeni i korištenju imovine, koju je BiH dobila po sporazumu sukcesije bivše SFRJ – predlagač izaslanik Ivo Divković;
 6. Prijedlog zakona o upotrebi i zaštiti znaka Crvenog križa/krsta i naziva društva Crvenog križa/krsta BiH – predlagač Vijeće ministara – prvo čitanje;
 7. Ugovor između BiH i Republike Hrvatske o saradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima – Predsjedništvo BiH;
 8. Sporazum između BiH i Vlade Republike Italije o podsticanju i zaštiti investicija – Predsjedništvo BiH;
 9. Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o suradnji i predaji, prihvatu osoba či je boravak nezakonit – predlagač Predsjedništvo BiH;
 10. Sporazum između BiH i Republike Slovenije o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija – Predsjedništvo BiH predlagač;
 11. Protokol za sprečavanje, zasutavljanje i kažnjavanje trgovine ljudima, naročito ženama i djecom, kojim se dopunjuje Konvencija UN protiv transnacionalnog, organiziranog kriminala, potpisanog u Njujorku 7.septembra 2000.godine – Predsjedništvo BiH;
 12. Sporazum između Vijeća ministara BiH i Švicarskog Federalnog vijeća u vezi sa međunarodnim cestovnim prijevozom osoba i roba – predsjedništvo BiH;
 13. Protokol o osnivanju i funkcioniranju kulturnih centara između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske – Predsjedništvo BiH;
 14. Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnenim, morskim i vazdušnim putem kojim se dopunjuje Konvencija UN protiv transnacionalnog, organiziranog kriminala, potpisan u Njujorku 7.septembra 2000.godine – Predsjedništvo BiH;
 15. Konvencija UN protiv transnacionalnog, organiziranog kriminala – Predsjedništvo BiH predlagač;
 16. Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda – predlagač Predsjedništvo;
 17. Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Mađarske o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih putnih isprava – Predsjedništvo BiH;
 18. Ugovor o slobodnoj trgovini između BiH i Republike Slovenije – Predsjedništvo BiH;
 19. Sporazum između BiH i države Kuvajt o poticanju i recipročnoj zaštiti investicija – Predsjedništvo BiH.

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.