MENI

11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (29.11. i 20.12.2001.)

29.11.2001

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja
 2. Zapisnik 9. sjednice Doma naroda
 3. Izvještaj Komisije Kolegija Doma naroda o usaglašavanju
  a)   Zakona o upravnim sporovima u BiH
  b)   Zakon o registraciji pravnih lica, osnovanih od institucija BiH
  c)   Odluci o utvrđivanju statusa zgrade i zemljišta u Sarajevu u ulici Maršala Tita 16 i Odluke o utvrđivanju statusa reprezentativnog kompleksa "Konak" u Sarajevu
 4. Izjašnjavanje o zahtjevu Vijeća ministara da se zakon o namjeni korištenja imovine, koji BiH dobija po sporazumu po pitanjima sukcesije bivše SFRJ, razmatra po članu 99. Poslovnika Doma naroda
 5. Zakon o pravobranilaštvu BiH - predlagač Vijeće ministara BiH
 6. Zakon o industrijskom vlasništvu - predlagač Vijeće ministara BiH - prvo čitanje
 7. Zakon o deminiranju u BiH - predlagač Vijeće ministara BiH - prvo čitanje
 8. Zakon o zaštiti potrošača u BiH - predlagač Vijeće ministara - prvo čitanje
 9. Zakon o autorskim pravima i drugim pravima u BiH - predlagač Vijeće ministara - prvo čitanje
 10. Zakon o državnoj službi u institucijama BiH - predlagač Vijeće ministara - prvo čitanje
 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH i Carinske tarife BiH - predlagač Vijeće ministara BiH - prvo čitanje
 12. Ugovor o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj Projekat rekonstrukcije željeznica - Predsjedništvo BiH
 13. Sporazum o razvojnom kreditu između BiH i međunarodne asocijacije za razvoj Projekat olakšanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Evropi - Predsjedništvo BiH
 14. Ugovor o finansiranjiu između BiH i Evropske banke Projekat za željeznice u BiH - Predsjedništvo BiH
 15. Ugovor o zajmu između BiH i Evropske banke za rekonstrukciju Predsjedništvo BiH
 16. Ugovor o finansiranju između Evropske banke - Projekat rekonstrukcije elektroenergetskog sistema u BiH - Predsjedništvo BiH
 17. Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Njemačke o finansijskoj saradnji 1999-2000.godina - Predsjedništvo BiH
 18. Zakon o statistici BiH - predlagač Vijeće ministara BiH - prvo čitanje
 19. Zakon o koncesijama - predlagač Vijeće ministara BiH - prvo čitanje
 20. Izjašnjavanje o Izvještaju zajedničke komisije oba doma o postizanju sporazuma o jedinstvenom tekstu
  a)   Izmjenama i dopunama Zakona o vanjskom dugu
  b)   Zakon o ličnoj karti državljana BiH
  c)   Zakon o zaštiti ličnih podataka

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.