MENI

10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (23.10, 25.10. i 28.11.2001.)

23.10.2001

Dnevni red:

 1. Izvještaj Komisije Kolegija Doma naroda o nastojanju za postizanje saglasnosti Zakon o tužilaštvu i Zakon o važnosti javnih isprava
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH – predlagač Vijeće ministara (drugo čitanje)
 3. Zakon o Pravobranilaštvu BiH – predlagač Vijeće ministara (prvo čitanje)
 4. Zakon o registraciji pravnih lica,osnovanihod institucija BiH – predlagač Vijeće ministra (prvo čitanje)
 5. Zakon o upravnim sporovima u BiH – predlagač Vijeće ministra (prvo čitanje)
 6. Odluka o utvrđivanju statusa zgrade i zemljišta u Sarajevu u ulici Maršala Tita 16 i Odluke o utvrđivanju statusa reprezentativnog kompleksa “Konak” u Sarajevu u ulici Bistrik 6 – (prvo i drugo čitanje) predlagač Predsjedništvo BiH
 7. Prijedlog odluke o ratifkaciji II amandmana na sporazum o grantu Bosne i Hercegovine i SAD za program reintegraciji i stbilizaciji zajednice
 8. Prijedlog odluke o ratifikaciji VII amandmana na Ugovor o bespovratnim sredstvima između BiH i SAD o programu finansiranja rekonstrukcije pod nazivom “Program poslovnog razvoja”
 9. Amandman II uz sporazum izmeđzu Vijeća minsitara BiH i EUROFIM-e
 10. Sporazum između Vijeća ministara BiH i Republike Turske o recipročnom unapređivanju i zaštiti investicija
 11. Prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma o pitanju sukcesije
 12. Zakon o ličnoj karti – predlagač Vijeće ministara (drugo čitanje)
 13. Zakon o centrlanoj evidenciji i razmjeni podataka– predlagač Vijeće ministara ( drugo čitanje)
 14. Zakon o prebivalištu i borvištu državljana BiH – predlagač Vijeće ministara ( drugo čitanje)
 15. Zakon o zaštiti ličnih podataka – predlagač Vijeće ministara BiH (drugo čitanje)
 16. Zakon o jedinstvenom matičnom broju – predlagač Vijeće ministara BiH (drugo čitanje)
 17. Pokretanje postupka odgovornosti funkcionera i djelatnika u institucijama BiH po nalazima u izvještajima Ureda za reviziju
 18. Zakon o slobodnim zonama BiH – predlagač Vijeće ministara BiH (drugo čitanje)
 19. Delegatska pitanja i odgovori

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.