MENI

07. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

24.7.2001

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
 2. Prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine - predlagač izaslanik Sejfudin Tokić (drugo čitanje)
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine - predlagač Vijeće ministara BiH (drugo čitanje)
 4. Prijedlog zakona o udrugama i fondacijama Bosne i Hercegovine- predlagač Vijeće ministara (drugo čitanje)
 5. Prijedlog zakona o vanjskotrgovinskoj komori BiH - predlagač Vijeće ministara (drugo čitanje)
 6. Prijedlog Zakon o konkurenciji - Vijeće ministara (prvo čitanje)
 7. Zahtjev za razmatranje zakona po hitnom postupku (član 99. Poslovnika Doma naroda (predlagač Vijeće ministara):
  a)    Prijedlog zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini
  b)    Prijedlog zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini
  c)    Prijedlog zakona o autorskom pravu i drugim srodnim pravima u Bosni i Hercegovini
  d)    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine
  e)    Prijedlog carinske tarife Bosne i Hercegovine
 8. Informacija o organizaciji i kadrovskoj situaciji u DKP mreži MIP BiH
 9. Informacija o stanju u oblasti imigracije i azila - Vijeće ministara
 10. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2000. - Centralna banka
 11. Davanje saglasnosti za ratificiranje:
  a)    Sporazum između Bosne i Hercegovine i Rumunije o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija - Predsjedništvo BiH
  b)    Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije - Predsjedništvo BiH
  c)    Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o načinu korištenja i održavanja željezničke pruge Bihać-Knin i odobravanju nadzora od strane državnih graničnih tijela- Predsjedništvo BiH
  d)    Ugovor o određivanju graničnih prelaza između BiH i Hrvatske - Predsjedništvo BiH
  e)    Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa (Predsjedništvo)
  f)     Sporazum o uspostavljanju Međudržavnog vijeća za saradnju između Bosne i Hercgovine i Savezne Republike Jugoslavije (Predsjedništvo)
 12. Informacija o međunarodnoj saradnji, s težištem na boravak naše delegacije u Strazburu
 13. Odgovori na delegatska pitanja, delegatska pitanja i inicijative.

 

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.