MENI

09. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

6.6.2001.

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са 8. сједнице Представничког дома,
 2. Приједлог Изборног закона Босне и Херцеговине (прво читање):
  a)      предлагач Савјет министара БиХ
  b)      предлагач посланик Мариофил Љубић (приједлози закона разматрају се у складу с чл. 104.Пословника);
 3. Приједлог закона о застави Босне и Херцеговине,
 4. Приједлог закона о грбу Босне и Херцеговине,
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о путним исправама БиХ,
 6. Приједлог закона о суду БиХ,
 7. Приједлог закона о Државној граничној служби БиХ,
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској политици БиХ,
 9. Приједлог закона о административним таксама и Тарифа административних такса,
 10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о административним таксама БиХ,
 11. Приједлог закона о стандардизацији БиХ,
 12. Приједлог закона о мјеритељству БиХ,
 13. Приједлог закона о оснивању Института за стандарде, мјеритељство и интелектуално власништво БиХ,
 14. Приједлог закона о мјерним јединицама БиХ,
 15. Приједлог закона о акредитовању БиХ,
 16. Приједлог закона о оснивању Института за акредитовање БиХ,
 17. Приједлог закона о имовини Завода за запошљавање БиХ,(Приједлоге закона од 4. до 18. прогласио Високи представник на привременој основи. Разматраће се по чл. 105. Пословника);
 18. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине и министарствима Босне и Херцеговине (прво читање),
 19. Приједлог закона о слободним зонама у Босни и Херцеговини (прво читање),
 20. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним лицима у БиХ (прво читање),
 21. Давање сагласности за ратификацију:
  a)      Споразума о развојном кредиту (Пројекат техничке помоћи за социјални сектор) између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој;
  б)      Споразума о развојном кредиту (кредит за прилагођавање у социјалном сектору) између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој;
  ц)      Оквирног споразума између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке (којим се регулишу активности ЕИБ у Босни и Херцеговини)
 22. Избор чланова комисија Дома (попуњавање упражњених мјеста);
 23. Извјештај Комисије за људска права,имиграцију, избјеглице и азил о посјети једном броју општина у БиХ;
 24. Посланичка питања и одговори.

 

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.