MENI

49. сједницa Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

1.9.2010. 11:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање Записника са 48. сједнице Дома народа;
 3. Предлог закона о  допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ (друго читање), предлагач: Представнички дом;
 4. Предлог закона о измјенама Закона о управним споровима Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 5. Предлог измјена и допуна Кодекса понашања посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ (друго читање), предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику;
 6. Предлог закона о међународном и међуентитетском друмском превозу (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 7. Потврђивање Одлуке о упућивању припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине у мисију Снаге међународне безбједносне помоћи (ИСАФ) у Исламску Републику Авганистан;
 8. Именовање чланова у Стручну комисију ДТТ Форума (материјал Министарства комуникација и транспорта БиХ);
 9. Измјена у закључку Дома народа са 47. сједнице, одржане 24. 06. 2010. године, поводом задуживања замјеника министра безбједности Мије Крешића да обавља дужност вршиоца дужности директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције;
 10. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Турске о сарадњи у области здравства;
 11. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Чешке Републике и Босне и Херцеговине о размјени и обостраној заштити тајних података;
 12. Давање сагласности за ратификацију Споразума о економској сарадњи између Министарства спољне трговине и економских односа БиХ и Министарства индустрије и трговине Чешке Републике;
 13. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Србије у области образовања, културе и спорта;
 14. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој – Прво програмско финансирање за развојне политике јавне потрошње;
 15. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Србије о измјенама и допунама Уговора између Босне и Херцеговине и Србије и Црне Горе о међусобном извршавању судских одлука у крвичним стварима;
 16. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Међународне банке  за обнову и развој – Први програмски зајам за развојне политике јавне потрошње;
 17. Давање сагласности за ратификацију Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој – Пројекaт подршке мрежама социјалне сигурности и запошљавању;
 18. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Федеративне Републике Бразил о дјелимичном укидању виза;
 19. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Арапске Републике Египат о узајамном укидању виза за носиоце дипломатских, службених и специјалних пасоша;
 20. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschafta -Изградња нове болнице у Бијељини;
 21. Давање сагласности за ратификацију Споразума о сарадњи у области туризма између Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе;
 22. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Народне Демократске Републике Алжир о избјегавању двоструког опорезивања и спречавању фискалне евазије у односу на порезе на доходак и имовину;
 23. Давање сагласности за ратификацију Споразума о ваздушном саобраћају између Савјета министара БиХ и Владе Републике Индије;
 24. Давање сагласности за ратификацију Статута Међународне агенције за обновљену енергију (ИРЕНА);
 25. Давање сагласности за ратификацију Протокола између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Естоније о имплементацији Споразума између Европске заједнице и Босне и Херцеговине о реадмисији лица које бораве без дозволе;
 26. Именовање члана Управног одбора Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и Херцеговине из хрватског народа (Ранг-листа Регулаторне агенције за комуникације);
 27. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године (друго читање), предлагач: Представнички дом. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.