MENI

49. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

29.7.2010. 11:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање Записника са 48. сједнице Дома народа;
 3. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године (друго читање), предлагач: Представнички дом;
 4. Предлог закона о  допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ (друго читање), предлагач: Представнички дом;
 5. Предлог закона о измјенама Закона о управним споровима Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 6. Предлог измјена и допуна Кодекса понашања посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ (друго читање), предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику;
 7. Предлог закона о међународном и међуентитетском друмском превозу (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 8. Предлог закона о парламентарном надзору у области одбране, безбједности и обавјештајно-безбједносних послова (прво читање), предлагач: Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ;
 9. Годишњи извјештај о ретултатима активности Институције омбдусмена за људска права Босне и Херцеговине;
 10. Предлог мјера Министарства безбједности Босне и Херцеговине и информација о предложеним мјерама полицијских акција БиХ у вези с терористичким нападом на Полицијску управу у Бугојну;
 11. Информација о допису Министарства безбједности БиХ Уједињеним нацијама поводом проглашења појединих организација из Босне и Херцеговине повезаним с терористичким организацијама и стављања ван снаге документа који изазива правну несигурност грађана и институција у Босни и Херцеговини;
 12. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини за период јануар – март 2010. године;
 13. Именовање члана Управног одбора Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и Херцеговине из хрватског народа (Ранг-листа Регулаторне агенције за комуникације);
 14. Именовање чланова у Стручну комисију ДТТ Форума,(материјал Министарства комуникација и транспорта БиХ;
 15. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Турске о сарадњи у области здравства;
 16. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Чешке Републике и Босне и Херцеговине о размјени и обостраној заштити тајних података;
 17. Давање сагласности за ратификацију Споразума о економској сарадњи између Министарства спољне трговине и економских односа БиХ и Министарства индустрије и трговине Републике Чешке;
 18. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Србије у области образовања, културе и спорта. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.