MENI

Наставак 44. сједнице Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

19.4.2010. 12:00 Плава сала

Дневни ред:


 1.  Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање Записника  са 43. сједнице Дома народа;
 3. Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању сагласности о идентичном тексту Закона о дувану Босне и Херцеговине;
 4. Предлог закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о политици директних страних улагања у Босни и Херцеговини (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 6. Предлог закона о противминском дјеловању у Босни и Херцеговини (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни  и Херцеговини (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 8. Предлога закона о измјенама Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 10. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о комуникацијама (друго читање),  предлагач: Савјет министара БиХ;
 12. Предлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине (прво читање), предлагачи делегати: Душанка Мајкић, Илија Филиповић и Хазим Ранчић;
 13. Предлог закона о измјени и допунама Закона о царинској политици Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 14. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама (прво читање), предлагач: Представнички дом;
 15. Предлог закона о промоцији малих и средњих предузећа и предузетништва у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 16. Предлог закона о примјени резултата анализе дезоксирибонуклеинске киселине у судским поступцима (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 17. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 18. Предлог закона о заштити ознака географског поријекла (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 19. Предлог закона о заштити топографије интегрисаног кола (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 20. Предлог закона о индустријском дизајну (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 21. Предлог закона о жигу (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 22. Предог закона о патенту (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 23. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 24. Предлог ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за спровођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума (акт Министарства за људска права и избјеглице, број: 01 – 37 – 310 /10 од 15. 02. 2010. године);
 25. Предлог стратегије развоја спорта у Босни и Херцеговини – предлагач: Савјет министара БиХ;
 26. Расправа о Извјештају о активностима Савјета Европе у 2009. године – предлог за разматрање: Делегација ПСБиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе;
 27. Извјештај о активностима на пројекту „Аутопут на Коридору 5ц“ и План наредних активности – (материјал Министарства комуникација и транспорта БиХ);
 28. Извјештај о раду парламентарног војног повјереника за период октобар – децембар, (материјал парламентарног војног повјереника);
 29. Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ за период септембар – децембар 2009. године (материјал Одбора за жалбе грађана, број: 03-50-1-60-6-2/10 од 27. 01. 2010. године);
 30. Предлог мјера за побољшавање услова пословања у пољопривредној производњи и  прехрамбеној индустрији Босне и Херцеговине (Савјет министара, акт број: 05–28–21/10 од 08. 01. 2010. године);
 31. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине  и Републике Словеније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима;
 32. Давање сагласности за ратификацију Протокола између Савјета министара БиХ и Владе Краљевине Саудијске Арабије о међусобној замјени некретнина - земљишта за изградњу дипломатских представништава у Сарајеву и Ријаду;
 33. Давање сагласности за ратификацију Кредитног споразума између Босне и Херцеговине и Кувајтског фонда за арапски економски развој – Пројекат Аутопут Какањ – Доња Грачаница;
 34. Давање сагласности за ратификацију Споразума о ваздушном саобраћају између Савјета  министара Босне и Херцеговине и Владе Арапске Републике Египат;
 35. Давање сагласности за ратификацију Споразума о ваздушном саобраћају између Босне и Херцеговине и Сиријске Арапске Републике;
 36. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Молдавије о узајамном укидању визног режима за носиоце дипломатских и службених пасоша;
 37. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Индије о међусобној правној помоћи у кривичним стварима;
 38. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о превозу путника и терета у међународном друмском саобраћају;
 39. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој за пројекат Маховљанска петља;
 40. Давање сагласности за ратификацију Споразума о финансирању и пројекту између KfW, Франкфурт на Мајни, и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора БиХ, као и Федерације Босне и Херцеговине, коју заступа Федерално министарство финансија, и oпштине Бихаћ, Агенција за извођење пројекта, Прикупљање и третман отпадних вода, Бихаћ;
 41. Давање сагласности за ратификацију Споразума о ваздушном саобраћају између Савјета  министара БиХ и Владе Руске Федерације;
 42. Давање сагласности за ратификацију Меморандума о разумијевању између савезног министра одбране и спорта Републике Аустрије, Савјета министара БиХ, Владе Републике Хрватске, Владе Краљевине Данске, Министарства иностраних послова Републике Француске, Владе Републике Мађарске, Владе Републике Македоније, Владе Краљевине Холандије, Владе Краљевине Норвешке, Владе Републике Пољске, Владе Швајцарске Конфедерације, Владе Републике Турске, Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске и Владе Сједињених Америчких Држава, у вези са сарадњом у раду Центра за обуку за операције подршке миру у Босни и Херцеговини. (kpaj)

Напомена: Тачке дневног реда које су болдиране бит ће разматране на наставку 44. сједнице Дома народа.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.