MENI

44. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

9.4.2010. 11:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika  43. sjednice Doma naroda;
 3. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova o postizanju suglasnosti o istovjetnom tekstu Zakona o duhanu Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlog zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici izravnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u Bosni  i Hercegovini, (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama (drugo čitanje) -  predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (prvo čitanje) - predlagatelji: izaslanici Dušanka Majkić, Ilija Filipović i Hazim Rančić;
 13. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama (prvo čitanje) - predlagatelj: Zastupnički dom;
 15. Prijedlog zakona o promociji malih i srednjih poduzeća i poduzetništva u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 16. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 18. Prijedlog zakona o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 19. Prijedlog zakona o zaštiti topografije integriranog kruga (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 20. Prijedlog zakona o industrijskom dizajnu (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 21. Prijedlog zakona o žigu (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 22. Prijedog zakona o patentu (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 23. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 24. Prijedlog revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma (akt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH broj: 01-37-310/10 od 15. 2. 2010.);
 25. Prijedlog strategije razvoja sporta u Bosni i Hercegovini – predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 26. Rasprava o Izvješću o aktivnostima Vijeća Europe u 2009. godini – prijedlog za razmatranje: Izaslanstvo PSBIH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe;
 27. Izvješće o aktivnostima na projektu „Autocesta na Koridoru Vc“ i Plan narednih aktivnosti – (materijal Ministarstva komunikacija i prometa BiH);
 28. Izvješće o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za razdoblje listopad – prosinac – (materijal parlamentarnog vojnog povjerenika);
 29. Izvješće o radu Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH za razdoblje rujan – prosinac 2009. (materijal Odbora za žalbe građana broj:               03-50-1-60-6-2/10 od 27. 1. 2010.);
 30. Prijedlog mjera za poboljšavanje uvjeta poslovanja u poljoprivrednoj proizvodnji i  prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine (akt Vijeća ministara BiH broj:        05-28-21/10 od 8. 1. 2010.);
 31. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora između Bosne i Hercegovine  i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima;
 32. Davanje suglasnosti za ratificiranje Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu;
 33. Davanje suglasnosti za ratificiranje Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski gospodarski razvoj – Projekt Autocesta Kakanj – Donja Gračanica;
 34. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat;
 35. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zračnom prometu između Bosne i Hercegovine i  Sirijske Arapske Republike;
 36. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Moldavije o uzajamnom ukidanju viznog režima za nositelje diplomatskih i službenih putovnica;
 37. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o međusobnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima;
 38. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o prijevozu putnika i tereta u međunarodnom cestovnom prometu;
 39. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt Mahovljanska petlja;
 40. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o financiranju i projektu između KfWa, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH, Kao i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo financija, i općine Bihać, Agencija za izvođenje projekta, Prikupljanje i tretman otpadnih voda, Bihać;
 41. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zračnom prometu između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije;
 42. Davanje suglasnosti za ratificiranje Memoranduma o razumijevanju između saveznog ministra obrane i sporta Republike Austrije, Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Kraljevine Danske, Ministarstva vanjskih poslova Republike Francuske, Vlade Republike Mađarske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Kraljevine Nizozemske, Vlade Kraljevine Norveške, Vlade Republike Poljske, Vlade Švicarske Konfederacije, Vlade Republike Turske, Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa suradnjom u radu Centra za obuku za operacije potpore miru u Bosni i Hercegovini. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.