MENI

43. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

23.2.2010. 11:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 42. sjednice Doma naroda;
 3. Prijedlog zakona o duhanu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorta bilja u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 7. Predlog zakona o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama (prvo čitanje) -  predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava (prvo čitanje) - predlagatelj:  Vijeće ministara BiH;
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni  i Hercegovini (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 14. Razmatranje Godišnje platforme o obavještajno-sigurnosnoj politici s Mišljenjem Zajedničkog Povjerenstva za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine - predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
 15. Razmatranje zaključka Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku, usvojenog na 18. sjednici Zajedničkog povjerenstva, održanoj 5. 2. 2009. godine;
 16. Izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvalitete na razdoblje od tri godine (prijedlog jedinstvene kandidatske rang-liste Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova PSBiH);
 17. Imenovanje tri člana iz Doma naroda PSBiH u Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
 18. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva europskih i međunarodnih poslova Republike Austrije o suradnji u području razvitka;
 19. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o kreditu za Projekt izgradnje postrojenja za desumporizaciju gorivnih plinova za Termoelektranu Ugljevik između Japanske agencije za međunarodnu suradnju i Bosne i Hercegovine;
 20. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt  na Majni, i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Grada Banje Luke - Vodoopskrba i kanalizacija u gradu Banjoj Luci (komponenta 1: vodoopskrba);
 21. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o financiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Grada Banje Luke – Gradski sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u gradu Banjoj Luci (komponenta 2: sustavi odvodnje otpadnih voda).
 22. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH, i Mađarske izvozno-uvozne banke za projekt - Tretman otpadnih voda u općini Tuzla;
 23. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu;
 24. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Federativne Republike Brazil o oslobađanju od viza nositelja diplomatskih, zvaničnih ili službenih putovnica;
 25. Davanje suglasnosti za ratificiranje Amandmana na Ustav Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.