MENI

42. сједницa Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

21.1.2010. 11:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање записника са 40. и 41. сједнице Дома народа;
 3. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјенама Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини по скраћеном поступку, у складу са чланом 121. Пословника Дома народа;
 4. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 5. Предлог закона о измјени Закона о  државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 7. Предлог закона о заштити нових сорти биља у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о политици директних страних улагања у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 9. Предлог закона о Уставном суду Босне и Херцеговине, с Мишљењем Уставноправне комисије (прво читање), предлагач: делегат Слободан Шараба;
 10. Предлог закона о допуни Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: делегат Слободан Шараба;
 11. Предлог закона о допуни Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: делегат Слободан Шараба;
 12. Разматрање Годишње платформе о обавјештајно-безбједносној политици, предлагач: Предсједништво Босне и Херцеговине;
 13. Информација о издатим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа двојне намјене у 2008. години;
 14. Давање сагласности за ратификацију Шестог додатног протокола уз Устав Свјетског поштанског савеза;
 15. Давање сагласности за ратификацију Ревидираног допунског споразума о пружању техничке помоћи од стране Међународне организације за атомску енергију (ИАЕА) Босни и Херцеговини;
 16. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне Републике Њемачке о финансијској сарадњи у 2008. години. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.