MENI

40. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

30.12.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 39. sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
 4. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine;
 5. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine;
 6. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu  Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine; 
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH; 
 8. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o  državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH; 
 9. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, (prvo čitanje) predlagač: Vijeće ministara BiH;  
 10. Prijedlog poslovnika o radu parlamentarnog vojnog povjerenika Bosne i Hercegovine, predlagač: Parlamentarni vojni povjerenik BiH;
 11. Godišnja platforma o obavještajno-sigurnosnoj politici, predlagač: Predsjedništvo BiH;
 12. Izvještaj o reviziji Javnog radiotelevizijskog servisa BiH za 2008. godinu;
 13. Izvještaj o reviziji izvršenih donacija Visokog sudskog i tužilaćkog Vijeća BiH u periodu od 2006. do 2008. godine;
 14. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o reviziji institucija BiH za 2008. godinu, s Mišljenjem Ureda za reviziju institucija BiH:

  Institucije s pozitivnim mišljenjem

  1.    Agencije za državnu službu BiH
  2.    Agencije za javne nabavke BiH
  3.    Agencije za nadzor nad tržištem BiH
  4.    Agencije za osiguranje BiH
  5.    Agencije za poštanski saobraćaj BiH
  6.    Agencije za rad i zapošljavanje BiH
  7.    Agencije za statistiku BiH
  8.    Arhiva BiH
  9.    Centra za uklanjanje mina BiH
  10.  Centralne izborne komisije BiH
  11.  Direkcije za evropske integracije BiH
  12.  Dražavne regulatorne komisije za električnu energiju
  13.  Fonda za povratak
  14.  Granične policije BiH
  15.  Instituta za standardizaciju BiH
  16.  Ministarstva pravde BiH
  17.  Odbora državne službe za žalbe
  18.  Pravobranilaštva BiH
  19.  Regulatorne agencije za komunikacije BiH
  20.  Službe za zajedničke poslove institucija BiH
  21.  Suda BiH
  22.  Tužilaštva BiH
  23.  Ureda  koordinatora za reformu javne uprave
  24.  Ustavnog suda BiH
  25.  Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH
  26.  Instituta za nestala lica BiH
  27.  Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica
  28.  Parlamentarne skupština BiH.

  Institucije s mišljenjem i kvalifikacijom

  1.    Ministarstvo odbrane BiH
  2.    Uprava za indirektno oporezivanje BiH
  3.    Agencija za indentifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu  podataka
  4.    Agencija za sigurnost hrane u BiH
  5.    Ministarstvo finansija i trezora BiH
  6.    Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
  7.    Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
  8.    Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, kancelarija i službi
  9.    Agencije za promociju stranih investicija u BiH - FIPA
  10.   Predsjedništva BiH
  11.   Ministarstva vanjskih poslova BiH
  12.   Instituta za akreditiranje
  13.   Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH
  14.   Državne agencija za istrage i zaštitu BiH
  15.   Ministarstva civilnih poslova BiH
  16.   Kancelarije za razmatranje žalbi
  17.   Komisije za koncesije BiH
  18.   Memorijalnog centra Srebrenica
  19.   Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH
  20.   Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH
  21.   Ureda za zakonodavstvo BiH
  22.   Direkcije za ekonomsko planiranje BiH
  23.   Ministarstva sigurnosti BiH
  24.   Ureda za veterinarstvo BiH
  25.   Konkurencijskog vijeća BiH
  26.   Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
  27.   Instituta za mjeriteljstvo BiH
  28.   Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH
  29.   Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
  30.   Službe za poslove sa strancima BiH
  31.   Instituta za intelektualno vlasništvo BiH

 15. Prijedlog za imenovanje Mirsada Salkića, diplomiranog inžinjera elektrotehnike, za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju,  prijedlog Vijeće ministara BiH; 
 16. Inicijativa za osnivanje istražne komisije Doma naroda za utvrđivanje okolnosti u vezi sa izdavanjem CEMT dozvola za 2009. godinu prijevoznicima u Bosni i Hercegovini, predlagač: delegat Dušanka Majkić;
 17. Inicijativa delegata Hazima Rančića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da sačini Prijedlog zakona o postupanju Pravobranilaštva u vršenju pravobranilačke funkcije;
 18. Informacija o stanju u vezi s nepravovremenim upućivanjem pravosnažno osuđenih lica na izdržavanje kazni zbog nedovoljnog kapaciteta ustanova za izdržavanje kazni zatvora i mjera sigurnosti, podnosilac: Ministarstvo pravde BiH – dostavljeno od Ustavnopravne komisije Doma naroda;
 19. Izvještaj o radu SIPA-e za period januar – septembar 2009. i Izjašnjenja o određenim pitanjima, s mišljenjem i prijedlozima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH;
 20. Zahtjev za osudu prijetnji i preduzimanje mjera zaštite predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH, s mišljenjem i prijedlozima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o privremenom uvozu- ATA Carnet, Instanbul, 26. juli 1990;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Štokholmske konvencije o postojanim organskim zagađivačima-Štokholm, 22. maja 2001. (kraj)

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.