MENI

39. сједницa Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

15.12.2009. 11:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање Записника са 38. сједнице Дома народа;
 3. Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању сагласности о идентичном тексту Предлога закона о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву  Босне и Херцеговине;
 4. Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању сагласности о идентичном тексту Предлога закона о измјенама и допунама Закона о спорту у Босни и Херцеговини;
 5. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине по скраћеном поступку, у складу са чланом 121. Пословника Дома народа;
 6. Предлог закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције  (друго читање) - предлагач: Савјет министара;
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини (друго читање) - предлагач: Представнички дом;
 8. Предлога закона о допуни Закона о службеном гласилу Босне и Херцеговине (друго читање) - предлагач: Представнички дом;
 9. Предлог закона о општој безбједности производа (друго читање) - предлагач: Савјет министара БиХ;
 10. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о надзору над тржиштем у Босни и Херцеговини (друго читање) - предлагач: Савјет министара БиХ;
 11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини  (друго читање) - предлагач: Савјет министара БиХ;
 12. Предлог закона о измјени Закона о финансирању политичких партија (друго читање) - предлагач: Савјет министара БиХ;
 13. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о управи (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 14. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине  (друго читање) - предлагач: Савјет министара БиХ;
 15. Предлога закона о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине са Мишљењем Комсије за финансије и буџет Дома народа - предлагач: Представнички дом;
 16. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о несталим лицима (прво читање), предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику;
 17. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине (прво читање) – предлагач: Савјет министара БиХ;
 18. Извјештај са састанка политичких директора држава чланица Јадранске повеље, одржаног 20. 09. 2009. године, са Мишљењем Заједничке комисије за одбрану и безбједност;
 19. Давање сагласности за ратификацију Конвенције УН-а о правима лица са инвалидитетом и Опционалног протокола (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.