MENI

39. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

15.12.2009. 11:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 38. sjednice Doma naroda;
 3. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova o postizanju suglasnosti o istovjetnom tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobraniteljstvu  Bosne i Hercegovine;
 4. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova o postizanju suglasnosti o istovjetnom tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i jemstvima Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku, sukladno članku 121. Poslovnika Doma naroda;
 6. Prijedlog zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije  (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje) - predlagatelj: Zastupnički dom;
 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje) - predlagatelj: Zastupnički dom;
 9. Prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru nad tržištem u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini  (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona  o financiranju političkih partija (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine  (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 15. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine s Mišljenjem Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda – predlagatelj: Zastupnički dom;
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nestalim osobama (prvo čitanje) - predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku;
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine (prvo čitanje) – predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 18. Izvješće sa sastanka političkih direktora država članica Jadranske povelje, održanog 20. 9. 2009., s Mišljenjem Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH;
 19. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i Opcionalnog protokola. (kraj)

                                                                                                                                                                                                             

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.