MENI

33. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

23.7.2009. 11:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda;
 4. Prijedlog zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH s Izvješćem Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost;
 5. Prijedlog zakona o javnim nabavama (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o zabrani diskriminacije (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj himni BiH (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu BiH (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH (prvo čitanje) – predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku;
 13. Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (prvo čitanje) – predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 15. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2008.;
 16. Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika BiH u operacijama potpore miru za razdoblje od 1. 7. 2008. do 31. 12. 2008. godine;
 17. Izvješće revizije učinka o temi: „Proces zapošljavanja državnih službenika u istitucijama BiH“ (podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 18. Izvješće o radu BHRT-a za 2008. godinu i  Upravnog odbora Radio-televizije BiH (BHRT) za 2007. i 2008. godinu;
 19. Izvješće o financijskom poslovanju BHRT-a za 2008. godinu, s pregledom korekcije financijskih izvješća BHRT-a za 2007. i 2008. godinu;
 20. Imenovanje predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i članova Neovisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao neovisnih tijela policijske strukture BiH (prijedlog Ad hoc Zajedničkog povjerenstva za provođenje procedure imenovanja Neovisnog odbora i Odbora za žalbe građana);
 21. Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH iz srpskoga naroda (kandidatska rang-lista Regulatorne agencije za komunikacije); s mišljenjem Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze;
 22. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH - predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku;
 23. Specijalno izvješće Ombudsmana za ljudska prava BiH u vezi sa žalbama žena radi prava na naknade plaća za vrijeme rodiljnog dopusta;
 24. Konačni prijedlog vjerodostojnog tumačenja članka 185. stavak (1) Zakona o službi u Oružanim snagama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/05);
 25. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova u zajednička povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH;
 26. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova stalnih povjerenstava Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 27. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o uspostavljanju Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA);
 28. Davanje suglasnosti za ratificiranje Dodatnog protokola uz Europsku konvenciju o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima;
 29. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije o procjeni okolišnih utjecaja u prekograničnom kontekstu – Espoo (Finska), 25. veljača 1991. godine;
 30. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije o sprečavanju većih industrijskih nezgoda, broj: 174 iz 1993. godine, i Preporuke o sprečavanju većih industrijskih nezgoda, broj: 181 iz 1993. godine, Međunarodne organizacije rada;
 31. Davanje suglasnosti za ratificiranje Preporuke o otvaranju radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima, broj: 189 iz 1998. godine, Međunarodne organizacije rada;
 32. Davanje suglasnosti za ratificiranje Preporuke o promicanju zadruga, broj: 193 iz 2002. godine, Međunarodne organizacije rada;
 33. Davanje suglasnosti za ratificiranje Preporuke koja se odnosi na listu profesionalnih oboljenja, broj: 194 iz 2002. godine, Međunarodne organizacije rada;
 34. Davanje suglasnosti za ratificiranje Preporuke o razvoju ljudskih potencijala, obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavršavanju, broj: 195 iz 2004. godine, Međunarodne organizacije rada;
 35. Davanje suglasnosti za ratificiranje Preporuke koja se tiče radnog odnosa, broj: 198 iz 2006. godine, Međunarodne organizacije rada.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.