MENI

32. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

13.7.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj Zajedničke komisije za usaglašavanje teksta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji BiH;
 4. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH (drugo čitanje),  predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH (drugo čitanje),  predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 8. Godišnja platforma o sigurnosno-obavještajnoj politici, podnosilac: Predsjedništvo BiH;
 9. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2008. godinu;
 10. Informacija Ombudsmena za ljudska prava BiH o zatečenom stanju u 2008. godini i aktivnostima preduzetim u 2009. godini;
 11. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2008. godini;
 12. Izjašnjavanje Doma o prijedlogu Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH da se kolegiji oba doma obrate visokom predstavniku za BiH radi davanja mišljenja o Zaključku Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade SR Njemačke o finansijskoj saradnji u 2006. godini,
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima državljana;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatka na Memorandum o razumijevanju između Vlade Kraljevine Holandije i Vijeća ministara BiH o Programu za saradnju s tržištima u nastajanju (PSOM);
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Zasebnog aranžmana između Frankfurta na Majni i BiH, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, kao i Federacije BiH, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija, i Republike Srpske, koju zastupa Ministarstvo finansija Republike Srpske;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o identifikacionim dokumentima pomoraca br. 185. iz 2003. godine;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o klauzulama o radu (javni ugovori), broj: 94 iz 1949. godine, i Preporuke o klauzulama o radu (javni ugovori), broj: 84 iz 1949.. godine, Međunarodne organizacije rada;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zaštiti i korištenju prekograničnog vodotoka i međunarodnih jezera, Helsinki, 17. marta 1992. godine;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o radu na nepuno radno vrijeme, broj: 175 iz 1994. godine, i Preporuke o klauzulama o radu na nepuno radno vrijeme, broj: 182 iz 1994. godine, Međunarodne organizacije rada;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o sigurnosti i zdravlju u rudnicima, broj: 176 iz 1995. godine, i Preporuke o sigurnosti i zdravlju u rudnicima, broj: 183 iz 1995. godine, Međunarodne organizacije rada;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o radu kod kuće, broj: 177. iz 1996. godine, i Preporuke o radu kod kuće broj: 184. iz 1996. godine, Međunarodne organizacije rada;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o privatnim agencijama za zapošljavanje, broj: 181 iz 1997. godine, i Preporuke o privatnim agencijama za zapošljavanje, broj: 188 iz 1996. godine, Međunarodne organizacije rada;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zaštiti materinstva, broj: 183 iz 2000. godine, i Preporuke o zaštiti materinstva, broj: 191 iz 2000. godine, Međunarodne organizacije rada;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o sigurnosti i zdravlju u poljoprivredi, broj: 184 iz 2001. godine, i Preporuke o sigurnosti i zdravlju u poljoprivredi, broj: 192 iz 2001. godine, Međunarodne organizacije rada;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o radu na moru (MLC) iz 2006. godine Međunarodne organizacije rada,
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o radu u ribolovu, broj: 188 iz 2007. godine, i Preporuke o radu u ribolovu, broj: 199 iz 2007. godine. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.