MENI

47. сједница Комисије за финансије и буџет Дома народа

26.5.2010. 11:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 46. сједнице Комисије за финансије и буџет;
 2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија, предлагачи: делегати Душанка Мaјкић, Илија Филиповић и Хазим Ранчић – прво читање;
 3. Разматрање Годишњег извјештаја Централне банке БиХ за 2009. годину;
 4. Разматрање Финансијског извјештаја Централне банке БиХ за 2009. годину;
 5. Разматрање Извјештаја о раду Савјета министара БиХ за 2009. годину из надлежности Комисије за финансије и буџет Дома народа, и то:
  - Извјештај о раду Министарства финансија и трезора БиХ,
  - Извјештај о раду Управе за индиректно опорезивање БиХ,
  - Извјештај о раду Агенције за јавне набавке БиХ,
  - Извјештај о раду Канцеларије за размaтрање жалби.
 6. Разматрање Извјештаја о раду Канцеларије за разматрање жалби БиХ за 2009. годину;
 7. Разматрање Извјештаја о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2009. годину;
 8. Разматрање Тромјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ;
 9. Упознавање са Закључком Представничког дома, број: 01/а-50-1-15-69/09 од 16.01.2010. године.