MENI

40. сједницa Комисије за финансије и буџет Дома народа

5.11.2009. 11:00 сала 2/I

Дневни ред:


 1. Разматрање треће групе ревизорских извјештаја, и то:
  1.1.    Високог судског и тужилачког савјета БиХ - извјестилац: Душанка Мајкић;
  1.2.    Канцеларије за законодавство БиХ– извјестилац: Адем Ибрахимпашић;
  1.3.    Дирекције за економско планирање БиХ - извјестилац: Адем Ибрахимпашић;
  1.4.    Министарства безбједности БиХ- извјестилац: - Божо Рајић;
  1.5.    Канцеларије за ветеринарство БиХ -извјестилац: - Божо Рајић;
  1.6.    Конкуренцијског савјета БиХ - извјестилац: - Хазим Ранчић;
  1.7.    Министарства за људска права и избјеглице БиХ - Хазим Ранчић;
  1.8.    Института за метрологију БиХ- извјестилац: Драго Љубичић;
  1.9.    Комисије за очување националних споменика БиХ – извјестилац: Драго Љубичић;
  1.10.   Министарства спољне трговине и економских односа БиХ - извјестилац: Божо Рајић;
  1.11.   Службе за послове са странцима БиХ - извјестилац:  Божо Рајић;
  1.12.   Института за интелектуално власништво БиХ - извјестилац: Божо Рајић.