MENI

36. сједницa Комисије за финансије и буџет Дома народа

30.9.2009. 11:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 35. сједнице Комисије за финансије и буџет;
  2. Разматрање Нацрта буџета Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2010. годину;
  3. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза за 2008. годину;
  4. Разматрање Извјештаја о ревизији извршења Буџета институција БиХ за 2008. годину;
  5. Разматрање Извјештаја o обављеној ревизији финансијских извјештаја Радио–телевизије Босне и Херцеговине на дан 31.12. 2008. годину.