MENI

35. сједницa Комисије за финансије и буџет Дома народа

10.9.2009. 11:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање записника са 34. сједнице Комисије за финансије и буџет;
  2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ – друго читање; 
  3. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о осигурању депозита у банкама БиХ , предлагач Савјет министара БиХ – друго читање; 
  4. Разматрање Захтјева Канцеларије за разматрање жалби БиХ за аутентично тумачење члана 52. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ;
  5. Разматрање шестомјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2009. годину;
  6. Разматрање Нацрта буџета Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2010. годину.