MENI

31. сједница Комисије за финансије и буџет Дома народа

9.6.2009. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 30. сједнице Комисије за финансије и буџет ;
  2. Разматрање Предлога закона о фискалним касама, предлагач: Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ – друго читање;
  3. Разматрање Предлога закона о акцизама у БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ - прво читање; 
  4. Разматрање Предлога закона о јавним набавкама БиХ,  предлагач: Савјет министара БиХ - прво читање;
  5. Разматрање Извјештаја o издацима Предсједништва Босне и Херцеговине за 2008. годину;
  6. Разматрање Захтјева за аутентично тумачење члана 11. став (3) Закона о ревизији институција БиХ ("Сл. гласник БиХ", број 12/06) а имајући у виду Закон о оснивању компаније за пренос електричне енергије у БиХ ("Сл. гласник БиХ", број 35/04);
  7. Предлог за наставак сарадње између Комисије за финансије и буџет и DFID-а и USAID-а.