MENI

28. сједница Комисије за финансије и буџет Дома народа

20.1.2009. 12:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Утврђивање коначног текста Извјештаја о разматраним извјештајима Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине за 2007. годину.