MENI

22. сједница Комисијe за финансије и буџет Дома народа

15.10.2008. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1.  Усвајање Записника са 21. сједнице Комисије за финансије и буџет;
 2. Разматрање ревизорских извјештаја за 2007. годину, и то: 
  2.1.    Агенције за промоцију страних инвестиција у БиХ - ФИПА- извјестилац: Душанка Мајкић;
  2.2.    Граничне полиције БиХ – извјестилац: Душанка Мајкић;
  2.3.    Института за акредитовање БиХ – извјестилац: Адем Ибрахимпашић;
  2.4.    Агенције за надзор над тржиштем БиХ – извјестилац: Адем Ибрахимпашић;
  2.5.    Државне регулаторне комисије за електричну енергију- ДЕРК – извјестилац: Божо Рајић;
  2.6.    Генералног секретаријата Савјета министара БиХ, канцеларија и служби – извјестилац: Божо Рајић;
  2.7.    Агенције за рад и запошљавање БиХ – извјестилац: Илија Филиповић;
  2.8.    Центра за уклањање мина БиХ – извјестилац: Хазим Ранчић;
  2.9.    Државне агенције за истрагу и заштиту БиХ – извјестилац: Хазим Ранчић;
  2.10.  Дирекције за европске интеграције БиХ – извјестилац: Драго Љубичић;
  2.11.  Управе БиХ за заштиту здравља биља – извјестилац: Драго Љубичић;
 3. Утврђивање датума одржавања 23. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа;
 4. Разматрање Захтјева Центара цивилних иницијатива, broj: 02/3-50-3-1114-1/08 од 06.10.2008. године