MENI

21. сједница Комисијe за финансије и буџет Дома народа

25.9.2008. 11:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 20. сједнице Комисије за финансије и буџет;
 2. Комисија за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ је на 19. сједници, одржаној 24.07.2008. године, у оквиру сарадње са Одјелом за међународни развој Владе Велике Британије (ДФИД), усвојила Смјернице за преглед и анализу ревизорских извјештаја, као нову методологију за разматрање извјештаја о ревизији институција БиХ. Имплементација пројекта разматрања ревизорских извјештаја почиње сљедећим тачкама:
           2.1.    Разматрање Извјештаја предсједавајуће Комисије за финансије и буџет Дома народа о извјештајима Канцеларије за ревизију институција БиХ о извршеној ревизији институција БиХ за 2007. годину;
           2.2. Утврђивање листе институција БиХ које су у 2007. години добиле позитивно мишљење Канцеларије за ревизију институција БиХ;
           2.3. Утврђивање листе институција БиХ које су од Канцеларије за ревизију институција БиХ у 2007. години, добиле мишљење са резервом;
           2.4. Утврђивање методологије за расподјелу ревизорских извјештаја;
           2.5. Утврђивање методологије за разматрање ревизорских извјештаја с резервом;
           2.6. Утврђивање коначне расподјеле ревизорских извјештаја на чланове Комисије;
           2.7. Утврђивање текста дописа Канцеларији за ревизију институција БиХ;
           2.8. Утврђивање текста дописа ревидираним институцијама;
           2.9. Утврђивање обрасца за писање појединачних извјештаја;
          2.10. Усвајање Плана за разматрање и анализу извјештаја о ревизији институција БиХ за 2007. годину;
           2.11. Утврђивање датума када ће бити позвaни главни ревизор и његови замјеници ради елаборирања затражених одговора по допису – тачка Ад-2 г) дневног реда;
           2.12. Утврђивање прве групе ревизорских извјештаја који ће се разматрати на 22. сједници Комисије;
           2.13. Утврђивање датума одржавања 22. сједнице Комисије.