MENI

18. сједница Комисијe за финансије и буџет Дома народа

9.7.2008. 12:00

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 17. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа;
  2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија-предлагач: Интерресорна радна група - прво читање;
  3. Разматрање Одговора Канцеларије за ревизију институција БиХ по Закључку, број: 02/3-50-1-14-15,2ц/08 од 08.04.2008. године (План активности Канцеларије за ревизију за 2008. годину и уврштавање ревизије Јавног РТВ сервиса);
  4. Разматрање Извјештаја о раду за 2007. годину и Плана пословања за 2008. годину ЈП Службени лист БиХ;
  5. Доношење одлуке о одабиру најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке избора независне ревизорске куће за услуге ревизије финансијских извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ;
  6. Разматрање Извјештаја о извршењу закључака Комисије за финансије и буџет Дома народа по ревизорским извјештајима за 2006. годину;
  7.  Информација о изради методологије и садржаја приручника за разматрање ревизорских извјештаја.