MENI

14. сједница Комисијe за финансије и буџет Дома народа

3.4.2008. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 11, 12. и 13. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Годишњег финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2007. годину;
 3. Разматрање Извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ о активностима Канцеларије за 2007. годину;
 4. Разматрање Информације Канцеларије за ревизију институција БиХ о годишњем плану ревизије;
 5. Разматрање Извјештаја о раду Канцеларије за разматрање жалби у 2007. години;
 6. Разматрање финансијског извјештаја Агенције за поштански саобраћај за 2007. годину;
 7. Разматрање Предлога закона о фискалном вијећу БиХ - прво читање;
 8. Разматрање Предлога закона о платама у институцијама БиХ-прво читање;
 9. Разматрање Закључка са 11. сједнице Дома народа (oдноси се на закључак Комисије у вези са израдом новог закона о јавним набавкама);
 10. Разматрање Извјештаја о раду Комисије за финансије и буџет за период од 01.01. до 31.12.2007. године;
 11. Разматрање дописа Колегијума Дома народа у вези са израдом Плана рада за 2008. годину.