MENI

11. сједница Комисијe за финансије и буџет Дома народа

15.1.2008. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 10. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Предлога закона о интерној ревизији у институцијама Босне и Херцеговине– друга фаза;
  3. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност, предлагач: делегат Младен Иванић – прва фаза;
  4. Разматрање Извјештаја о ревизији Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ (БХРТ) за 2005. и 2006. годину;
  5. Разматрање дописа Министарства финансија и трезора БиХ у вези са пословним понашањем ФИПА-е;
  6. Иницијатива за измјене и допуне Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.