MENI

10. сједница Комисијe за финансије и буџет Дома народа

30.11.2007. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 9. сједнице Комисије;
 2. Разматрање ревизорских извјештаја за 2006. годину, и то:
  -         Државне граничне службе БиХ,
  -         Државне агенције за истраге и заштиту БиХ,
  -         Генералног секретаријата Савјета министараБиХ, канцеларија и служби,
  -         Министарства спољне трговине и економских односа БиХ,
  -         Министарства цивилних послова БиХ,
  -         Министарства правде БиХ,
  -         Министарства комуникација и транспорта БиХ,
  -         Службе за послове са странцима,
  -         Уставног суда БиХ,
  -         Управе за индиректно опорезивање БиХ,
  -         Управе БиХ за заштиту здравља биља,
  -         Канцеларије за разматрање жалби;
  -         Канцеларије за ветеринарство БиХ.
 3. Разматрање Извјештаја о ревизији извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ за 2006. годину;
 4. Разматрање Извјештаја о ревизији Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ (БХРТ) за 2005. и 2006. годину;
 5. Разматрање Деветомјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ;
 6. Разматрање дописа Министарства финансија и трезора БиХ у вези са пословним понашањем ФИПА-е.