MENI

05. сједница Комисијe за финансије и буџет Дома народа

26.6.2007. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 4. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње у складу са Закључком са 5. сједнице Дома народа;
  3. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, предлагач: Савјет министара БиХ;
  4. Разматрање Предлога закона о измјени Закона о административним таксама, предлагач: Савјет министара БиХ;
  5. Разматрање информације о предузетим активностима ради превазилажења проблема у раду Канцеларије за разматрање жалби и евентуалним посљедицама које могу настати у раду Канцеларије за разматрање жалби примјеном појединих важећих прописа са предлогом закључака;
  6. Разматрање Тромјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине;
  7. Разматрање Закључка Комисије за финансијске и административне послове, број: 02/3-50-1-14-2ц-43/06, од 25.07.2006. године којим је тражен Извјештај о пословању ФИПА-е;
  8. Текућа питања.