MENI

04. сједница Комисијe за финансије и буџет Дома народа

16.5.2007. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање записника са 2. и 3. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Финансијског извјештаја Централне банке БиХ за 2006. годину;
  3. Разматрање Годишњег извјештаја Централне банке БиХ за 2006. годину;
  4. Разматрање Извјештаја о пословању Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2006. годину;
  5. Текућа питања.