MENI

04. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

16.5.2007 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 2. i 3. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Finansijskog izvještaja Centralne banke BiH za 2006. godinu;
  3. Razmatranje Godišnjeg izvještaja Centralne banke BiH za 2006. godinu;
  4. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2006. godinu;
  5. Tekuća pitanja.