MENI

26. сједница Уставноправне комисије Дома народа

25.9.2008. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Верифицирање Записника 25. сједнице Повјеренства;
 2. Реализирање раније донесених закључака;
 3. Приједлог закона о измјени Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини; предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о шпорту у Босни и Херцеговини, предлагатељ Уставноправно повјеренство Дома народа Парламентарне скупштине БиХ;
 5. Приједлог закона о допунама Закона о измирењу обвеза по основу рачуна старе девизне штедње; предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 6. Остала питања:
  а.      Захтјев за аутентичним тумачењем чланка 3. ставак (2) Закона о јединственом матичном броју (“Службени гласник БиХ”, број 32/01), подноситељ захтјева Федерално министарство унутарњих послова;
  б.     Захтјев за аутентичним тумачењем одредаба Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06), подноситељ захтјева Удружење послодаваца комуналне привреде у Ф БиХ;
  ц.     Захтјев за аутентичним тумачењем одредаба Закона о суставу неизравног опорезивања у Босни И Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 44/03, 52/04 И 34/07 подноситељ захтјева Управа за неизравно опорезивање Бања Лука,
  д.     Захтјев за аутентичним тумачењем чланка 334. точка ц) Одлуке о проведбеним прописима Закона о царинској политици Босне И Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 63а/04, 60/06). подноситељ захтјева Управа за неизравно опорезивање Бања Лука.