MENI

26. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda

25.9.2008. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 25. sjednice Povjerenstva;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini; predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje; predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 6. Ostala pitanja:
  a.      Zahtjev za autentičnim tumačenjem članka  3. stavak (2) Zakona o jedinstvenom matičnom broju (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/01), podnositelj zahtjeva Federalno ministarstvo unutarnjih poslova;
  b.     Zahtjev za autentičnim tumačenjem odredaba Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06), podnositelj zahtjeva Udruženje poslodavaca komunalne privrede u F BiH;
  c.     Zahtjev za autentičnim tumačenjem odredaba Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni I Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04 I 34/07 podnositelj zahtjeva Uprava za neizravno oporezivanje Banja Luka,
  d.     Zahtjev za autentičnim tumačenjem članka 334. točka c) Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne I Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 63a/04, 60/06). podnositelj zahtjeva Uprava za neizravno oporezivanje Banja Luka.