MENI

10. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

20.9.2007 10:00 sala 2/II

Dnevni red: 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice;
  2. Realizacija ranije donesenih zaključaka;
  3. Prijedlog zakona o policijskoj strukturi Bosni i Hercegovini, predlagatelja zastupnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Drage Kalabić i Branka Dokića;
  4. Prijedlog zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  6. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnom postupku, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
  9. Prijedlog okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
  10. Tekuća pitanja.