MENI

19. сједница Комисије за остваривање равноправности полова

2.11.2009. 12:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 18. сједнице Повјеренства;
  2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о равноправности сполова БиХ – предлагатељ: Вијеће министара БиХ – друга фаза, расправа и усвајање извјешћа о Закону;
  3. Разматрање Годишњег извјешћа Вијећа министара БиХ о статусу сполова у БиХ за 2008 – наставак расправе на темељу закључка са 18. сједнице Повјеренства;
  4. Остала питања.