MENI

18. сједницa Комисије за остваривање равноправности полова

12.10.2009. 13:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 17. сједнице Комисије;
  2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о равноправности полова БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ – расправа о принципиима Закона;
  3. Разматрање Годишњег извјештаја Савјетa министара БиХ о статусу полова у БиХ за 2008;
  4. Разматрање Иницијативе Агенције за равноправност полова БиХ за измјену Пословника Савјета министара БиХ;
  5. Припреме за тематску сједницу: Образовање и равноправност полова – анализа заступљености проблема равноправности полова у уџбеницима;
  6. Информација о посјети делегације Парламента Краљевине Шведске;
  7. Остала питања.