MENI

07. сједница Kомисије за саобраћај и комуникацијe

4.9.2007. 11:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 6. сједнице Комисије;
  2. Предлог закона о електронском правном и пословном промету – предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (прва фаза);
  3. Разматрање извјештаја Управног одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине:

    a.       Извјештај о раду и пословању Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и Херцеговине за 2006. годину,

    b.      Извјештај о раду Управног одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине са пресјеком садашњег стања у Радио-телевизији Босне и Херцеговине;

  4. Разматрање Извјештаја о раду Комисије за расподјелу ЦЕМТ дозвола за 2007.годину и Извјештаја о расподјели ЦЕМТ дозвола за 2007.годину; 
  5. Текућа питања.