MENI

11. сједница Заједничкe комисијe за административне послове

17.3.2008. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 10. сједнице Заједничке комисије;
  2. Верификација Одлуке Колегијума Заједничке комисије о додјели новчане помоћи, број: 03/5-50-1-17-11/08 од 03.03.2008. године;
  3. Разматрање Захтјева бившег делегата Османа Брке, број: 03/5-16-3-264/08 од 28.02.2008. године;
  4. Разматрање Захтјева бившег делегата Мустафе Памука, број: 03-16-3-283/08 од 04.03.2008. године;
  5. Разматрање Информације Заједничке службе Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, број: 03-50-3-258/08 од 19.02.2008. године – извршење Закључка Заједничке комисије, број: 03/5-50-1-17-2ц-9/08 од 31.01.2008. године;
  6. Разматрање закључака 6. сједнице Заједничке комисије.