MENI

04. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

16.5.2007.

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Razmatranje Zahtjeva bivšeg zastupnika dr. Seada Avdića, broj: 03-34-1-62/07, od 7.2.2007. godine – Odgovor nadležnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguiranje;
 3. Razmatranje Zahtjeva zastupnika Mirka Okolića za stjecanje statusa stalno zaposlenog zastupnika;
 4. Razmatranje Zahtjeva zastupnika Adema Huskića za korištenje prava na odvojeni život i smještaj;
 5. Razmatranje Zahtjeva zastupnika Vinka Zorića za isplatu novčane potpore zbog bolesti;
 6. Donošenje Odluke o prestanku prava na naknadu plaće za privremeno obavljanje poslova tajnika Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine vodećem državnom službeniku Milanu Zjajiću;
 7. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH (pročišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-17-3-19/06 od 21.6.2006. godine, predlagatelj: Kolegij Tajništva Parlamentarne skupštine BiH;
 8. Razmatranje prijedloga tajnika Zajedničkog službe za dopunu članka 24. Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-11a-3/07 od 25.5.2007;
 9. Razmatranje Izvješća o raspisanim javnim oglasima za prijem državnih službenika u Tajništvu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine - realizacija zaključka s 3. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 10. Razmatranje Zahtjeva tajnika Zajedničke službe glede službenih putovanja u zemlji i inozemstvu;
 11. Razmatranje informacije o raspodjeli prostora u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;