MENI

Ljubić, Božo

Ljubić, Božo
Dom Dom naroda
Stranka HDZ 1990
Klub Klub hrvatskog naroda
Izborna jedinica / Entitet FBiH
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

Rođen 30.8.1949. godine u Uzarićima, općina Široki Brijeg. Diplomirao 1973. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (VSS - specijalista ortoped). Doktor nauka.