MENI

Rodić, Dragutin

Rodić, Dragutin
Dom Dom naroda
Stranka DNS
Klub Klub srpskog naroda
Izborna jedinica / Entitet RS
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

Godina rođenja: 
1958.

 

Stručna sprema: 
VSS - Pravni fakultet