MENI

Novaković, Momčilo

Novaković, Momčilo
Dom Dom naroda
Stranka SDS
Klub Klub srpskog naroda
Izborna jedinica / Entitet RS
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

Godina rođenja: 
1955.

 

Stručna sprema:
VSS - Ekonomski fakultet