MENI

Ilić, Dragutin

Ilić, Dragutin
Dom Dom naroda
Stranka SPRS
Klub Klub srpskog naroda
Izborna jedinica / Entitet RS
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

Godina rođenja: 
1947.

 

Stručna sprema: 
VSS - Medicinski fakultet