MENI

Živković, Ivo

Živković, Ivo
Dom Dom naroda
Stranka NHI
Klub Klub hrvatskog naroda
Izborna jedinica / Entitet FBiH
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

Godina rođenja: 
1957.

 

Stručna sprema: 
VSS - Filozofski fakultet