MENI

Šimić, Ilija

Šimić, Ilija
Dom Dom naroda
Stranka HSS
Klub Klub hrvatskog naroda
Izborna jedinica / Entitet FBiH
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

Godina rođenja: 
1939.

 

Stručna sprema: