MENI

Divković, Ivo

Divković, Ivo
Dom Dom naroda
Stranka SDP BiH
Klub Klub hrvatskog naroda
Izborna jedinica / Entitet FBiH
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

Godina rođenja: 
1955.

 

Stručna sprema: 
Mr. - dipl.ing.el.