MENI

Spahić, Ibrahim

Spahić, Ibrahim
Dom Dom naroda
Stranka GDS
Klub Klub bošnjačkog naroda
Izborna jedinica / Entitet FBiH
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

Godina rođenja: 
1952.

 

Stručna sprema: 
VSS - Filozofski fakultet